Havas İlmi Tarihi

Bir nesnede bulunup başkalarında bulunmayan tabiat, özellik ve niteliği ifade eden hâs ve hâssa kelimelerinin çoğulu olan havâs insanlar için kullanıldığında “sıra dışı, üstün, seçkin kişiler” anlamına gelir. 

İslâm âlimleri, Allah’ın varlıkları farklı şekillerde ve bir hikmet üzere yarattığı gerçeğinden hareketle onlardaki ilâhî sırları keşfedebilmek için türlerini araştırmaya çalışmışlardır. Meselâ Câhiz, Gazzâlî, Demîrî, Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, Ebü’l-Ferec Abdurrahman b. Ebû Bekir b. Dâvûd, Hârûn Şah es-Simâvî gibi âlimler, tabiattaki canlı ve cansız varlıkların sahip oldukları özellikleri keşfetmek üzere gayret göstermiş, araştırmalarını kitap ve risâleler şeklinde ortaya koymuşlardır. Bu husustaki genel yaklaşım şöyledir: Her varlık türü kendi oluşumunu sağlayan bir elemana sahiptir ve her varlık farklı karışımların meydana getirdiği bir birleşiktir; varlıkları diğerlerinden farklı kılan bu özelliklere “havâssü’l-eşyâ” denilir. Dolayısıyla her varlığın kendine ait bir havassı söz konusudur. Ancak bazı varlıkların hâssaları bilinmekte, bazılarınınki ise gizli olduğu için bilinmemektedir. 

Havas İlmi Nedir ? Havas ilmi, dua, sure ve ayetlerden oluşturulan tılsımlı yazılar ilmidir. Havas ilminin, arkasında, yazıları harekete geçiren, Ledun ilmi, yani ruhaniyet vardır. Havas ilmi, çeşitli ruhani varlıklar tarafından işleme konulan komutlardır. Örneğin Kuran’da her sure ve ayeti getiren ruhani değişik varlıklar vardır.  Havas İlmi, maddi bilim dallarından, 1- İnsan ve Anatomisini2- Matematik bilgisi3- Fizik ve Astronomi (Burç İlmi)4- Kimya ve Doğabilimini Manevi bilim dallarından ise, 1- Ebced İlmini2- Cifr İlmini3- Esma-ül Hüsna İlmini kapsar. Havas İlminin Tarihi  Havâs ilminin kaynağı Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) dir. Bakara süresi 102. ayetinde bahsi geçen Harut ve Marut isimli iki melek aracılığı ile Peygamberimize Allah tarafından öğretilmiştir. Yaşamış olduğumuz bu maddi alemin yasaları ve fiziksel oluşumları, manevi alemlerin etki ve yasalarıyla meydana gelmektedir. Bu ilmi çok eski kavimler ve uygarlıklar da kullanmıştır, bu manevi yasaları öğrenip etkilerine göre gerektiği şekilde uygulamışlardır. Hz.Süleyman (A.S.) da bu ilme hakim bir peygamberdir. Havâs İlmi’ni Peygamberimiz, Hz. Ali’ye tamamen aktarmış ve nesiller boyu devamını sağlamıştır. Resulullah (SAV): “Ben İlim şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim ilim isterse, kapıya gelsin” demiştir.  Duaların gücü Osmanlı İmparatorluğu’nda ve pek çok başka uygarlıkta, zırhların üzerlerine nakkaşlar tarafından dualarnakşedilerek, kullanılmakta idi. Ayetlerle bezenmiş zırhları giyen padişahlar doğru kararları vermek ve korunmak maksadıyla bu dualı zırhları giymekte idi.  Alim kişilerin yüzyıllardır uyguladığı bu ilim, ilmi tacir kişiler tarafından suistimal edilmekte, ve duaların gücü bu sebeple pek çok kişi tarafından bilinmemekte veya yanlış değerlendirilmektedir. 

Havas İlmi Tarihi” için 4 yorum

 1. TEFIK dedi ki:

  TELEFONU GÖREMEDİM WHATSAP VARMI ACABA HOCANIN

  1. Ahmet-ist dedi ki:

   Var evet en başta yazıyor 05422546214

 2. SeçL dedi ki:

  Merhablar, bende seçil istanbuldan sevgilim beni önce sözlü şekilde hakaret etti sebepsiz yere sonra aldattı ve terk etti sonunda. 3 yıldır beraberdik ve bu şekilde ben sevdiğim güvendiğim adamı tanıyamıyordum. Bir insan bu şekilde katiyen değişemezdi yolunda gitmeyen birşeyler vardı. Araştırdım ve en iyi faruk beyi gördüm. Faruk hocama sonsuz teşekkürler öyle bir çalışma yaptı ki bizi uçurumun kenarından aldı kurtardı resmen. Şimdi çok iyiyiz müteşekkirim:)

Bir cevap yazın