Gözü Benden Başkasını Görmesin Duası Veya Büyüsü

Herkes şu hayatta birisini sever, aşık olur. Ancak gönül ya işte en olmayacak kişiye konar. Bunun sebebi ise insanın yaratılış gereği zor olana eğilim göstermek istemesidir. Bu yüzen gözümüzün önündekini ve bize en kolayını değil, ulaşamadığımızı sevmeyi seçeriz. Hal böyle olunca ulaşamadığımız aşka bir türlü kavuşamayız. İşte insan bu gibi durumlarda ne yapacağını bilemez. İnsan çok komplike bir canlı olduğundan dolayı davranışlara nasıl tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Yani bir kedinin kuyruğuna her bastığınızda nasıl bir tür tepki vereceğini az çok kestirebilirsiniz. Ancak bir insana tokat attığınızda size nasıl bir tepki vereceğini asla bilemezsiniz. Kişinin karakter analizini ve huylarını test etmiş olsanız bile ikinci kere tokat atıldığında nasıl bir tepki vereceğini bilemezsiniz. Çünkü insan oğlu özgür iradeli ve sonsuz olasılık sahibi bir canlıdır. Bu yüzden sevdiğiniz kişiyi elde etmeye çabaladıkça batma ihtimaliniz, gittikçe şansınızı düşürme ihtimaliniz vardır. O yüzden kavuşamadığınız aşkınız sizin için hayal olabilir. İşte bu gibi durumlar için insan oğlu alternatif bir yol olarak büyü ve duaları tercih ederler. Tabi sadece kavuşamayan değil, beraber olduğu kişiyi kaybetmek istemeyen bir kişi de, sevdiğine, gözü benden başkasını görmesin duası veya büyüsü yapmayı tercih ediyorlar.

Peki Neden İnsanlar Büyü Tercih Ediyor

Büyü yaptırmanın bir açıklamasını aslında yukarıda üzeri kapalı olarak vermiş bulunduk. İnsanoğlunun davranışı kestirelemezdir dedik. Bu yüzden nasıl yaklaşman gerektiğini asla bilemezsin. Ona bir kahve içmeyi teklif ettiğinde, onun gözünde sapık mı yoksa romantik biri misin kestiremezsin. Bu insanın özgür iradeli ve düşünebilen bir birey olduğundan kaynaklanır. Bu yüzden insanlar, örneğin; gözü benden başkasını görmesin duası veya büyüsü yapmayı tercih ediyorlar ki ruhuna dokunup iradesini etkilesin. Bu yüzden duaya ve büyüye yöneliyorlar. Tabi kalbi gönlü daha temiz olan kimse duaya yönelirken, kendini çaresiz hisseden ve elinden başka birşey gelmeyen insanlar mecburen büyü de yaptırabiliyor. Dinimiz büyüyü yasaklamış ancak başka çaresi olmayanlar bu günahı üstlenerek büyü de yaptırabiliyorlar.

Bağlama Büyüleri

Bağlama büyüleri bir kişiyi kendisine aşık etmek, aklından çıkmamasını sağlamak, düşüncelerine ve iradesine erişmek için kullanılan büyülerdir. Bu büyüler arasında da gözü benden başkasını görmesin duası veya büyüsü yer almaktadır. Aldatıldığından şüphelenen kişiler veya yüksek derecede kaybetme korkusu olanlar tercih ederler. Bu tür büyüler rıbata saatleri denilen islam için uygun saatlerde yapılırlar ve büyük dikkat ve nem taşırlar.

“Hatemallahü ala kulubihim ve ala semihim ve ala ebsarihim ğaşaveh, ve lehüm azabün aziym, ve cealna mim beyni eydiyhim seden fe ağşeynahüm fehüm la yübsirun”
Bu duayı rıbata saatleri arasında bir kağıda yazıp bu kağıdı üçgen katlayıp cevşen şekline getirdikten sonra ıssız bir yere gidip, bu ıssız yerde büyük ve heybetli bir ağacın altına gömün. Bu kişiyi kendine daha sadık bir hale getirmektedir.
“Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehab beten minni”
Bu duayı 20 kere okuduktan sonra 1 kere de;

“Allahümme leyyin kalbe ala muhabbeti fülanete inbi fülanete”
duasını okuyarak. Daha sonra herhangi bir yiyecek veya içeceğe bu işlemi 20 kere yaptıktan sonra sevdiğin kişiye yedirir, içirir veya koklatırsan, bu kişi sana büyük bir muhabbet ile bağlanır.

“Ya vedud ya zel arsil kerim ya beduh ya zel arsil azim. Ya rauf ya zel arsil mecid ya cebbar ya settar, ya mukiyt ya mugis ya hennan ya mennan vel kaytu aleyke filan ibni filanete ela mehebbete filan binti filanete minni ve li tusni ala eyni, es seeh el vahan el ecel”
Bu dua da birisini kendine sonsuza kadar, yani ölene kadar bağlamak için okunur. Ancak bu da büyü gibi işlenmesi gerekir. İşe yaraması için ilk önce, arabi ayın ilk perşembe gecesi saat üçte, ölene kadar kendine bağlamak istediğin kişinin fotoğrafını önüne koyarak, yeni alınmış bir kilit ile birlikte 41 kere ayetel kürsiyi okumanız gerekiyor. Daha sonra yazmış olduğum yukarıdaki duayı okuyup üfledikten sonra, kilidi açın ve hiç kimsenin göremeyeceği bir yere kilidi açık bir şekilde koyun. Kilit açık kaldıkça büyüyü yaptığınız kişi mutlap talibe ebedi olarak ve tüm adem ve havva nesli için büyüyü yapan kişiye bağlı kalır.

“Ayehin ayehin bikitriyalin bikitriyalin celişin celişin dimyalin dimyalin vehimin vehimin zenkata zenkata hadayehin hadayehin tıfyalin tıfyalin ecibü eyyetühel hurufis semaniyyeti itüni bima ekele ve ehikümüt tasiuz zahibü ankün ve hüve harfühül hai anküm ve hüve harful hai bi hakkis sirrilezi ev deuhü fikümül barit tahirud daimüz zekiyyül cevvadül vedudül ahadül hayyü illa ma heyyectüm xxxxxx ala mehabbeti wwwww bi hakki hazihil esmai aleyküm. İnnehü min süleymane ve innehü Bismillarrahmanirrahim. Ella talü aleyye vetüni müslimin. Müsrine taiine lillahi rabbil alemin.
Bu yazmış olduğum dua bir azimet olarak kabul edilir. Azimet demek bir yola baş koymak, o şeyde ısrarcı olmak ve vazgeçmeye gönülsüz olmak demektir. O sebepten bu dua biraz gözünü karartmışların yapmış olduğu bir büyüdür. Bu büyüyü yapmak biraz tehlikeli sayılır. Bu sebepten duayı okumadan önce 7 kere ayetel kürsi okunmalıdır. Daha sonra yukarıda yazdığım duayı 11 kere tekrar etmelisiniz. (xxxx) ile yazdığım yere geldiğinizde kendi adınızı, (wwww) ile yazdığım yere ise sevdiğiniz ve size aşık olmasını istediğiniz kişinin adını söylemelisiniz.

Büyü Ve Dua Sakıncalı, Yasak, Haram, Sevap, İyi veya Kötü Müdür

Bu gibi dua ve büyülerin iyisi de vardır kötüsü de vardır. Eğer bir kişi başkasını seviyor karşılık alamıyorsa, karşıdakinin de kendisini sevmesini istemesi, kişinin en doğal hakkıdır. Bu yüzden kişinin, sevilmek istemeye yönelik bir takım davranışlarda bulunma hakkı vardır. İşte iyi veya kötü dediğimizde ise bu yaptığı davranışlar öne çıkıyor. Örneğin bir kişi aşık olduğu kişinin kendisini sevmesi için ona çiçek alıyorsa bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama o kişiyi takip ediyor rahatsızlık veriyor ise, işte bunda bir sakınca vardır. Çünkü bir kişiyi takip etmek ve onu rahatsız etmek ahlaki açıdan yanlıştır. Ancak çiçek almanın ahlaki bir yanlış tarafı yoktur. Tıpkı dinde de bu şekilde bir kişi dini açıdan yanlış bir davranışta bulunmuyor ise herhangi bir sakıncası yoktur. Örneğin bir kişi aşık olduğu kişinin kendisine aşık olması için dualar ediyor, namaz kılıyor ve zikir çekiyor ise, dini açıdan bir sakıncası olmadığından dolayı bu kişi bunları gönül rahatlığı ile yapabilir. Çünkü bu kişi Allah’tan murad ediyor demektir. Dua etmenin zikir çekmenin dini açıdan hiçbir sakıncası yoktur. ancak bu kişi araya aracılar koyuyor ise, bir hoca şeyh şıh tutup büyü yaptırıyor ise veya kendisi yedirmeli içirmeli, suda kaynatmalı, gömmeli veya yazılı bir büyü yapıyor ise veya azimet büyülerine girişiyor ise bunların dini anlamda birkaç sakıncası vardır. Allah ile araya aracı konulmaması, Allah’tan başka kimseden medet beklenmemesi, büyüden uzak durulması gerektiği ile ilgili Kuran’da beyanlar vardır. Yani bu gibi davranışlar dini açıdan sakıncalı olduğundan dolayı dikkat edilmesi gereken hususlardır.

Bir cevap yazın